Kontaktní údaje

PORTE z.s.

Pelléova 10, 160 00 Praha 6

tel. : +420 224 326 180 / mobil: +420 602 322 823

mail: info@porteos.cz / www: www.porteos.cz

IČ: 22908331