O nás

Společnost PORTE z.s. působí v oblasti kultury od roku 2011 a svoje aktivity uplatňuje v oblasti významných českých i mezinárodních uměleckých, výstavních a sociálně - kulturních projektů. Činnost plynule navázala na původní program společnosti Arbor Vitae Societas (2006 - 2011) a s úspěchem se postupně další aktivity rozšířily o programy pro děti prostřednictvím realizací workshopů a dílen v rámci Ateliéru Pellé. Nemalá část dramaturgie je zaměřena i na seniory, v rámci programu Fresh Senior, kde ve spolupráci s MČ Praha 6 a MČ Praha 3 pořádá koncerty, přednášky, besedy a další programy pro seniory v prostorách KC Vozovna a Atrium Žižkov. Porte se neomezuje na oblast výtvarného umění, ale ve spolupráci s Píseckou bránou na pražských Hradčanech pořádá koncerty vážné hudby a jazzu i jiné kulturní a společenské akce.

Památkově chráněné prostory objektu Villa Pellé se staly sídlem PORTE v roce 2014. V multifunčkních prostorách neorenesanční vily z konce 19. století pořádá spolek zejména výstavy soudobého umění s důrazem na fenomén kresby a ilustrátorské linie české výtvarné scény. Úspěšně jsou realizovány nejrůznější formy doprovodných programů, dílen pro děti, společenských akcí a programů pro seniory.

PORTE je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z řad humanitních, technických i společenskovědních oborů. Jejich úzká spolupráce umožňuje pořádání kulturních a společenských akcí, výstav či workshopů pro široké spektrum návštěvníků, jdoucím napříč generacemi a sociálními vrstvami a podporuje tak kulturu jako celek. Nedílnou součásí činnosti PORTE jsou také aktivity spojené s podporou charitativní činnosti a pomoci potřebným.