O nás

Spolek PORTE je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním.

PORTE z. s., pořádá kulturní a společenské akce – výstavy,  besedy, vzdělávací a odborné cykly přednášek, koncerty, společenská setkání, workshopy a podporuje kulturu jako celek.

PORTE z. s. podporuje rozvoj, činnost a aktivity v historickém objektu Písecká brána na pražských Hradčanech. Písecká brána je část bývalého opevnění Pražského hradu z roku 1721. Cílem je aby se tento zrekonstruovaný barokní objekt stal oblíbeným kulturně společenským centrem Prahy.

Od října 2014 PORTE provozuje objekt kulturního domu  - Villa Pellé.

Nedílnou součástí aktivit PORTE z. s. je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným.

PORTE z. s. získává prostředky na svoji činnost ze získaných darů, grantů, dotací a vlastní činností.